Z kroniky města Frýdku-Místku.

Kronika města Frýdku připomíná krátké zastavení prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka na nádraží ve Frýdku 25. června 1924. "Celé město, zámek a zvláště nádraží bylo slavnostně vyzdobeno. Na prostředním nástupišti nádražním po pravé straně stáli zástupci úřadů státních a samosprávných a různých korporací, čestná rota 8. pluku slezského z Místku. Levá strana byla vyplněna školními dětmi z Frýdku a okolí. Po obou stranách nádražní budovy stály velké zástupy lidu, které se již dopoledne scházely, protože každý chtěl viděti prvního našeho prezidenta, o kterém tolik slyšel a četl. Vojenský trubač dal znamení, že vlak vyjíždí ze zatáčky pod zámkem. Vojenská hudba zahrála na uvítanou fanfáry z Libuše a za hlubokého ticha vjela ověnčená lokomotiva do nádraží. Pan president stojí u ověnčeného okna vagonu a dívá se na zástupy, které ho přišly přivítat. Oči všech hledají jen jeho, protože vědí, že se zastaví jen kratičko na nádraží. Vlak zastavuje uprostřed nádraží u krytého peronu – hudba hraje národní hymny – p. president vystupuje pružně z vlaku v tmavých šatech s měkkým černým kloboukem na hlavě."
T. G. Masaryka vítají za město Frýdek starosta Dr. Sekera a členové obecního zastupitelstva, také frýdecký a místecký okresní hejtman, vojenský velitel, okresní velitelé četnictva, zástupci města Místku, dalších úřadů a spolků. Po dobu "úředního" vítání je školní mládež zticha. Když všem poděkoval, obrátil se k dětem, z jejichž hrdel se ozvalo radostné nazdar! Prezidenta Osvoboditele vítá žákyně české obecné dívčí školy ve Frýdku Marie Žižková těmito slovy: "Milovaný náš tatíčku, přijmi tento dáreček od českých frýdeckých dětí, které tě milují, protože jedině tvou zásluhou mohou choditi do české školy" a podává mu kytici bílých růží. Vedle ní stojí též s kyticí žák chlapecké obecné školy František Němec. Podává ji mlčky vzácnému hostu a ten ji přijímá se slovy: "A ty mi neřekneš nic?" "Ne", praví hoch rezolutně. Co měl chudák říct, když bylo určeno, že pana prezidenta uvítá jen Žižková. Tím byla uvítací ceremonie u konce a nastalo loučení. Za Těšínsko se s prezidentem loučí předseda zemské správní komise Dr. Ferdinand Pelc a předseda zemské správy politické zemský prezident Josef Šrámek. Za tónů národní hymny a několikatisícového nazdar! T. G. Masaryk kyne davům na rozloučenou a vstupuje do vlaku.
Kronikář zaznamenal, že i když celý akt trval sotva 10 minut, účastníci si odnesli hluboký dojem ze setkání se svým milovaným prezidentem a zároveň vděk, že mohli česky vítati představitele samostatného čsl. státu.
Péčí "spolku pro postavení pomníku T. G. Masarykovi" byla slavnostně odhalena 28. října 1929 Masarykova busta před tehdejší státní odbornou školou tkalcovskou ve Frýdku na Wilsonově třídě. Pomník je dílem akad. sochaře J. Mařatky. Architektonickou úpravu navrhl a provedl architekt Jaro Čermák z Místku.    
Během dvoudenní návštěvy Těšínska navštívil prezident Masaryk naše město ještě 5. července 1930. Dokládá to vlastnoruční prezidentův podpis v zachované pamětní knize podpisů.
Dne 7. března 1935 starosta Frýdku Rudolf Dokulil oznámil u příležitosti slavnostní schůze městského zastupitelstva, že T. G. Masaryk byl jmenován čestným občanem města Frýdku.

Použitá literatura:
Vzpomínka na T. G. Masaryka, Kronika města Frýdku-Místku, 2006

Nádraží ve Frýdku před vítáním T. G. Masaryka 25. června 1924.
Zdroj: Sbírka muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Příjezd prezidenta T. G. Masaryka na frýdecké nádraží v roce 1924.
Černobílá fotografie z návstěvy prezidenta T. G. Masaryka ve Frýdku.
Fotografie je na zadní straně popsaná rukopisem pana Škuty:
"Prezident Masaryk ve Frýdku na nádraží 1924, v pravém horním rohu okresní hejtman F. Cichra,
za ním Masaryk, obrácen zády je přednost stanice Wešta".
Zdroj: Sbírka muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Druhá návštěva T. G. Masaryka ve Frýdku se uskutečnila 5. 7. 1930, kdy pan prezident přijel vlakem 18.02 hodin od Frýdlantu nad Ostravicí.
Zdroj: Peter Václav, Klega Milan, Adamec Tomáš. Pozdrav z Frýdku-Místku. VAPE, 2009, 136 s. ISBN: 978-80-904445-0-8.

 

Před nádražní budovou přijal hlášení představitelů frýdeckého a místeckého okresu.
Zdroj: Peter Václav, Klega Milan, Adamec Tomáš. Pozdrav z Frýdku-Místku. VAPE, 2009, 136 s. ISBN: 978-80-904445-0-8.

Vítání prezidenta T. G. Masaryka na frýdeckém nádraží v roce 1930.
Zdroj: Sbírka muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Na závěr krátkého zastavení vyslechl fanfáry z Libuše a v 18.30 hodin usedl do auta a odjel na pozvání přítele do Hnojníka.
Zdroj: Peter Václav, Klega Milan, Adamec Tomáš. Pozdrav z Frýdku-Místku. VAPE, 2009, 136 s. ISBN: 978-80-904445-0-8.